Soundpainting

Soundpainting on uusi ja erilainen tapa luoda esityksiä. Se on hetkessä tapahtuvan esitystaiteen käsimerkkikieli, jonka keksi newyorkilainen säveltäjä Walter Thompson. Se syntyi vuonna 1974 improvisoinnin ohjaamista varten. Nykyään soundpainting on yli tuhat viittoamaa sisältävä kieli, jonka avulla voi luoda sävellyksiä, koreografoita, dramaturgiaa tai muita taideteoksia esityshetkessä.

Soundpainting on jotakin perinteisen säveltämisen ja vapaan improvisoinnin väliltä. Se ei ole perinteistä säveltämistä siinä mielessä, että soundpaintingsävellystä ei ole kirjoitettu etukäteen ja muusikoilla on usein paljon valinnan vapautta. Soundpainting ei ole myöskään vapaata improvisaatiota, sillä ryhmän edessä seisova soundpainttaaja ohjaa esiintyjiä esitysmateriaalin laadun ja sen kehittelyn suhteen. Soundpaintingesitys voi liikkua vapaasti koko asteikolla improvisaation ja sävellyksen välillä. Soundpaintingesityksessä saattaa olla osia, joissa soundpainttaaja antaa hyvin tarkat ohjeet siitä, minkä laatuista materiaalia soittaa, missä sävellajissa ja millä tunnelatauksella, sekä osia joissa soundpainttaaja ainoastaan ottaa tehtäväkseen tukea ryhmän improvisointia esimerkiksi antamalla ohjeita improvisoinnin työjaon suhteen. Mukaan voi myös sekoittaa etukäteen valmisteltua materiaalia, jota esityksen aikana joko esitetään sellaisenaan, sovitetaan uusiksi esityksen aikana tai käytetään värinä.

Suhteessa vapaaseen improvisaatioon soundpaintingin vahvuus on mm. siinä, että hyvinkin suuri ryhmä voi improvisoida yhdessä ilman että tulos olisi sekava. Teoriassa esiintyjiä voi olla kuinka monta tahansa, kunhan kaikki voivat nähdä soundpainttaajan.

Perinteiseen säveltämiseen verrattuna soundpaintingin vahvuus piilee siinä, että sen avulla voi olla spontaani ja vaihtaa vapaasti esityksen suuntaa.

Tietoa soundpaintingistä ja Helsinki Soundpainting Ensemblen yhteistyökumppanien linkkejä:

Soundpaintingin keksijä Walter Thompson: www.soundpainting.com
Borderline Ensemble: www.borderlineensemble.dk
The Swedish Soundpainting Orchestra: www.jenniferrahfeldt.com