Soundpainting

Soundpainting är ett nytt och annorlunda sätt att skapa performativ konst. Det är ett tvärkonstnärligt teckenspråk, som idag består av över 1000 tecken, skapat och utvecklat av New York – kompositören Walter Thompson. En soundpainting kompositör komponerar en föreställning i realtid med det ensemblen improviserat som sitt material. Med handtecknen signalerar han till sin ensemble i vilken riktning han vill att föreställningen skall gå till näst.

Soundpainting är något mitt i mellan komposition och improvisation. Det är inte ren komposition i traditionell mening i och med att musiken inte skrivits på förhand och musikerna ofta har fler valmöjligheter i fråga om vad de får spela, men det är inte heller fri improvisation i och med att det framför orkestern står en person som leder föreställningen samt ger direktiv och ramar för improvisation. En soundpaintingföreställning kan röra sig fritt på hela skalan mellan komposition och fri improvisation i och med att det både finns tecken som ger ensemblen nästan helt fria händer och tecken med vilka man kan be om ett mycket specifikt resultat. Soundpainting är inte en genre utan ett verktyg, som var och en kan använda enligt sina egna preferenser.

Fördelarna med soundpainting i förhållande till fri improvisation är bl.a. att man kan ha en stor ensemble på scen samtidigt utan att det blir kaotiskt. Så länge alla kan se soundpaintaren kan man i pricip ha hur många artister som helst och med helt olika bakgrund med i uppförandet samtidigt. En annan fördel är bl.a. att man lätt kan göra snabba klipp eller alla på en gång återgå till att spela ett tema som improviserats ihop tidigare under föreställningens lopp.

Fördelarna med soundpainting i förhållande till traditionell komposition är att man kan vara spontan. Man kan arrangera om ett stycke under föreställningens gång, komponera ett stycke live och helt ändra konsertens riktning allt efter behag. Allt det här utan att behöva ropa till ensemblen och på så sätt störa föreställningen.

Soundpaintingens skapare Walter Thompson: www.soundpainting.com